Statystyki - Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Statystyki

Statystyki

Liczba wyświetleń aktualizowana jest w godzinnych interwałach czasowych.

Tytuł Wyświetleń
zamówienia publiczne
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 503
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze, instalacyjno kanalizacyjne w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 401
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH NA ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I DO FIZYKOTERAPII 531
„Dostawa leków oraz materiałów medycznych jednorazowego użytku i innych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu prowadzonego w ramach zleconego zadania publicznego na okres 01-01-2022 do 30-09-2022 238
„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 541
„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 525
„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 460
„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 351
F.O.S.A. informuje o ogłoszeniu naboru w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zatrudnienie opiekuna do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. 458
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie usługi 234
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 225
Informacja o udzieleniu zamówienia na „Usługa Pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.” 383
Informacja o udzieleniu zamówienia na ,,Usługę Pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.” 446
Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 354
Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu" 487
Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę leków oraz materiałów medycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 275
Informacja o udzieleniu zamówienia na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze 366
Informacja o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę samochodu osobowego 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych, zwanego mikrobusem przeznaczonego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 366
Informacja o udzieleniu zamówienia na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 499
Informacja o udzieleniu zamówienia na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 475
Informacja o udzieleniu zamówienia na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 343
Informacja o wyborze oferty 253
Informacja o wyborze oferty na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 364
Informacja o wyborze oferty na:„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych 226
Informacja o wyborze oferty Nr postępowania: 02/2022 136
Informacja o złożonych ofertach na ,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 480
Informacja o złożonych ofertach na: ,,USŁUGĘ PRALNICZĄ, NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RĄBIENIU" 465
Informacja o złożonych ofertach na: ,,USŁUGĘ PRALNICZĄ, NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RĄBIENIU" 554
Informacja o złożonych ofertach na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 469
Informacja o złożonych ofertach na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 389
Informacja z otwarcia ofert - Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców DPS w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych. 282
Informacja z otwarcia ofert - Usługa pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 22-11-2021 232
Ogłoszenie naboru - pracownik socjalny Centrum Usług Środowiskowych w powiecie zgierskim 310
Ogłoszenie o naborze - psycholog - Centrum Usług Środowiskowych w powiecie zgierskim 302
Ogłoszenie o wynikach postępowania Remont pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu uszkodzonych w trakcie pożaru 770
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi :„Usługa Pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.” 493
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi „Usługa Pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.” 414
Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 674
Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn." termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 676
Prace remontowo-konserwacyjne 2 balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 216
Prace remontowo-konserwacyjne dwóch balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 204
Prace remontowo-konserwacyjne dwóch balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 162
Remont pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu uszkodzonych w trakcie pożaru 901
Rozpozanie cenowe na usługę wywozu nieczystości stałych 639
Rozpoznane cenowe na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 643
Rozpoznanie cenowe na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 622
Rozpoznanie cenowe na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 659
Rozpoznanie cenowe na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 506
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 661
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 644
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 603
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 456
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 389
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 668
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 472
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę nowego samochodu 9 - cio osobowego dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A., przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej. 170
Rozpoznanie cenowe nawywóz nieczystości stałych 668
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 490
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 428
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 402
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 435
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 433
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 483
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 333
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 354
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 248
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 263
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - oferta pracy Pracownik socjalny 527
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - oferta pracy Psycholog 461
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - Pracownik socjalny 279
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - Psycholog 293
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS... 853
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS... 542
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 412
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 703
Świadczenie usług prania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A 529
Świadczenie usług prania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A 359
Świadczenie usług prania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A 221
Świadczenie usług prania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A 145
Świadczenie usług prania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A 84
Usługa pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 624
Wykonanie naprawy i konserwacji pokrycia dachowego na Sali gimnastycznej w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 294
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 279
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 264
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 300
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 274
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 178
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 68
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 71
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 32
Wykonanie prac konserwacyjnych w pomieszczeniach Warsztatu Terapii Zajęciowej 21
Wykonanie robót budowlanych polegających na pracach remontowych i konserwacyjnych dwóch balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 158
Wyniki - Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 547
Wyniki - Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 434
Wyniki - zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego 436
Wyniki - zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego 437
Wyniki postępowania na dostawę chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej 592
Wyniki postępowania na świadczenie usług pralniczych 592
Wyniki postępowania na świadczenie usług pralniczych 596
Wyniki postępowania na świadczenie usług pralniczych 973
Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 271
Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 251
Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 134
Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 171
Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 37
Zakup i dostawę nowego samochodu -9 cio osobowego dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A., przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej" 156
Zapytanie ofertowe na leasing/wynajem/wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 432
Zapytanie ofertowe na leasing/wynajem/wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 503
Zapytanie ofertowe na leasing/wynajem/wynajem długoterminowy samochodu osobowego 487
Zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego 510
Zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 498
Zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 494
Zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 455
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nowego Wózka transportowo-kąpielowego przeznaczonego do przewożenia chorych z łóżka do łazienki i do kąpieli w pozycji leżącej. 441
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 386
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 358
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 394
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 389
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze, instalacyjno kanalizacyjne w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 408
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania w celu wyboru i zakupu nowego sprzętu rehabilitacyjnego i do fizykoterapii. 488
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu osobowego 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych, zwanego mikrobusem przeznaczonego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 356
Zapytanie ofertowe na: ,,Wykonanie naprawy i konserwacji pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu” . 255
Zarząd Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. informuje o udzieleniu zamówienia 609
ZAWIADOMIENIE - PRACOWNIK SOCJALNY 402
Zawiadomienie bip usługi opiekuńcze 383
zawiadomienie bip usługi opiekuńcze 463
Zawiadomienie bip usługi opiekuńcze 518
Zawiadomienie bip usługi opiekuńcze - Unieważnienie postępowania 477
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na ,,Usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB 59” 446
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na usługę pralniczą 266
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na wynajem długoterminowy samochodu 424
Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisaniu umowy 611
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ WÓZKA TRANSPORTOWO KĄPIELOWEGO 414
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I DO FIZYKOTERAPII 417
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - PRACOWNIK SOCJALNY 401
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - PRACOWNIK SOCJALNY 414
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - psycholog 403
Zawiadomienie o wynikach postępowania na: Prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze, instalacyjno kanalizacyjne w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 395
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH na wynajem długoterminowy samochodu 390
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH NA DOSTAWĘ WÓZKA TRANSPORTOWO KĄPIELOWEGO 416
podstrony
Depozyty 483
Informacje ogólne 2186
Oferty pracy 604
Ogłoszenia 814
Regulamin 570
Statut 1420
Struktura organizacji 649
Wezwanie do odbioru depozytu 858
Wezwanie do odbioru depozytu 946
Wezwanie do podjęcia depozytu - maj 2023 96
Wezwanie do podjęcia depozytu - marzec 2021 543
Zarząd fundacji 1811
pliki
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 132
sprawozdanie finansowe za rok 2018 406
sprawozdanie finansowe za rok 2019 370
sprawozdanie finansowe za rok 2020 203
sprawozdanie finansowe za rok 2021 143
sprawozdanie za rok 2012 634
sprawozdanie za rok 2013 628
sprawozdanie za rok 2014 608
sprawozdanie za rok 2016 562
sprawozdanie za rok 2017 633
STATUT 675
Statut - Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A 170
Wezwanie do podjęcia depozytu - maj 2023 67
Wezwanie do podjęcia depozytu - marzec 2021 327
Wyniki - wykonanie naprawy i konserwacji pokrycia dachowego na Sali gimnastycznej w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 251
sprawozdania finansowe
sprawozdanie za rok 2012 734
sprawozdanie za rok 2013 664
sprawozdanie za rok 2014 678
sprawozdanie za rok 2015 759
sprawozdanie za rok 2016 644
sprawozdanie za rok 2017 713
sprawozdanie za rok 2018 421
sprawozdanie za rok 2019 429
sprawozdanie za rok 2020 220
sprawozdanie za rok 2021 151