Statystyki - Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Statystyki

Statystyki

Liczba wyświetleń aktualizowana jest w godzinnych interwałach czasowych.

Tytuł Wyświetleń
zamówienia publiczne
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 447
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze, instalacyjno kanalizacyjne w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 336
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH NA ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I DO FIZYKOTERAPII 461
„Dostawa leków oraz materiałów medycznych jednorazowego użytku i innych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu prowadzonego w ramach zleconego zadania publicznego na okres 01-01-2022 do 30-09-2022 184
„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 487
„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 473
„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 384
F.O.S.A. informuje o ogłoszeniu naboru w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zatrudnienie opiekuna do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. 411
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie usługi 178
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 170
Informacja o udzieleniu zamówienia na „Usługa Pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.” 327
Informacja o udzieleniu zamówienia na ,,Usługę Pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.” 395
Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 295
Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu" 425
Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę leków oraz materiałów medycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 212
Informacja o udzieleniu zamówienia na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze 311
Informacja o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę samochodu osobowego 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych, zwanego mikrobusem przeznaczonego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 292
Informacja o udzieleniu zamówienia na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 432
Informacja o udzieleniu zamówienia na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 419
Informacja o udzieleniu zamówienia na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 288
Informacja o wyborze oferty 193
Informacja o wyborze oferty na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 314
Informacja o wyborze oferty na:„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych 168
Informacja o wyborze oferty Nr postępowania: 02/2022 89
Informacja o złożonych ofertach na ,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 436
Informacja o złożonych ofertach na: ,,USŁUGĘ PRALNICZĄ, NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RĄBIENIU" 404
Informacja o złożonych ofertach na: ,,USŁUGĘ PRALNICZĄ, NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RĄBIENIU" 409
Informacja o złożonych ofertach na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 419
Informacja o złożonych ofertach na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 338
Informacja z otwarcia ofert - Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców DPS w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych. 226
Informacja z otwarcia ofert - Usługa pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 22-11-2021 177
Ogłoszenie naboru - pracownik socjalny Centrum Usług Środowiskowych w powiecie zgierskim 253
Ogłoszenie o naborze - psycholog - Centrum Usług Środowiskowych w powiecie zgierskim 251
Ogłoszenie o wynikach postępowania Remont pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu uszkodzonych w trakcie pożaru 700
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi :„Usługa Pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.” 440
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi „Usługa Pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.” 355
Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 609
Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn." termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 609
Prace remontowo-konserwacyjne 2 balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 143
Prace remontowo-konserwacyjne dwóch balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 142
Prace remontowo-konserwacyjne dwóch balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 89
Remont pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu uszkodzonych w trakcie pożaru 830
Rozpozanie cenowe na usługę wywozu nieczystości stałych 585
Rozpoznane cenowe na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 592
Rozpoznanie cenowe na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 563
Rozpoznanie cenowe na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 595
Rozpoznanie cenowe na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 443
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 607
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 583
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 550
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 393
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 321
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 616
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 408
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę nowego samochodu 9 - cio osobowego dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A., przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej. 95
Rozpoznanie cenowe nawywóz nieczystości stałych 611
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 438
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 376
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 354
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 378
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 377
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 437
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 279
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 302
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 197
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 212
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - oferta pracy Pracownik socjalny 486
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - oferta pracy Psycholog 406
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - Pracownik socjalny 227
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - Psycholog 227
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS... 697
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS... 490
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 366
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 512
Świadczenie usług prania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A 294
Świadczenie usług prania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A 299
Świadczenie usług prania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A 156
Świadczenie usług prania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A 83
Usługa pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 567
Wykonanie naprawy i konserwacji pokrycia dachowego na Sali gimnastycznej w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 232
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 222
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 199
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 237
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 209
Wykonanie robót budowlanych polegających na pracach remontowych i konserwacyjnych dwóch balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 92
Wyniki - Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 497
Wyniki - Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 383
Wyniki - zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego 377
Wyniki - zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego 383
Wyniki postępowania na dostawę chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej 546
Wyniki postępowania na świadczenie usług pralniczych 546
Wyniki postępowania na świadczenie usług pralniczych 550
Wyniki postępowania na świadczenie usług pralniczych 912
Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 216
Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 186
Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 75
Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 91
Zakup i dostawę nowego samochodu -9 cio osobowego dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A., przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej" 63
Zapytanie ofertowe na leasing/wynajem/wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 383
Zapytanie ofertowe na leasing/wynajem/wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 462
Zapytanie ofertowe na leasing/wynajem/wynajem długoterminowy samochodu osobowego 424
Zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego 456
Zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 446
Zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 433
Zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 402
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nowego Wózka transportowo-kąpielowego przeznaczonego do przewożenia chorych z łóżka do łazienki i do kąpieli w pozycji leżącej. 394
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 337
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 307
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 340
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 330
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze, instalacyjno kanalizacyjne w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 351
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania w celu wyboru i zakupu nowego sprzętu rehabilitacyjnego i do fizykoterapii. 440
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu osobowego 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych, zwanego mikrobusem przeznaczonego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 310
Zapytanie ofertowe na: ,,Wykonanie naprawy i konserwacji pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu” . 200
Zarząd Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. informuje o udzieleniu zamówienia 552
ZAWIADOMIENIE - PRACOWNIK SOCJALNY 350
Zawiadomienie bip usługi opiekuńcze 339
zawiadomienie bip usługi opiekuńcze 406
Zawiadomienie bip usługi opiekuńcze 462
Zawiadomienie bip usługi opiekuńcze - Unieważnienie postępowania 419
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na ,,Usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB 59” 395
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na usługę pralniczą 218
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na wynajem długoterminowy samochodu 366
Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisaniu umowy 559
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ WÓZKA TRANSPORTOWO KĄPIELOWEGO 366
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I DO FIZYKOTERAPII 368
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - PRACOWNIK SOCJALNY 338
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - PRACOWNIK SOCJALNY 361
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - psycholog 347
Zawiadomienie o wynikach postępowania na: Prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze, instalacyjno kanalizacyjne w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 327
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH na wynajem długoterminowy samochodu 338
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH NA DOSTAWĘ WÓZKA TRANSPORTOWO KĄPIELOWEGO 361
podstrony
Depozyty 423
Informacje ogólne 2025
Oferty pracy 560
Ogłoszenia 715
Regulamin 512
Statut 1303
Struktura organizacji 602
Wezwanie do odbioru depozytu 744
Wezwanie do odbioru depozytu 731
Wezwanie do podjęcia depozytu - marzec 2021 421
Zarząd fundacji 1675
pliki
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 66
sprawozdanie finansowe za rok 2018 362
sprawozdanie finansowe za rok 2019 331
sprawozdanie finansowe za rok 2020 158
sprawozdanie finansowe za rok 2021 86
sprawozdanie za rok 2012 585
sprawozdanie za rok 2013 580
sprawozdanie za rok 2014 569
sprawozdanie za rok 2016 514
sprawozdanie za rok 2017 586
STATUT 634
Statut - Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A 86
Wezwanie do podjęcia depozytu - marzec 2021 262
Wyniki - wykonanie naprawy i konserwacji pokrycia dachowego na Sali gimnastycznej w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 198
sprawozdania finansowe
sprawozdanie za rok 2012 670
sprawozdanie za rok 2013 597
sprawozdanie za rok 2014 626
sprawozdanie za rok 2015 700
sprawozdanie za rok 2016 584
sprawozdanie za rok 2017 662
sprawozdanie za rok 2018 363
sprawozdanie za rok 2019 369
sprawozdanie za rok 2020 167
sprawozdanie za rok 2021 89