Statystyki - Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Statystyki

Statystyki

Liczba wyświetleń aktualizowana jest w godzinnych interwałach czasowych.

Tytuł Wyświetleń
zamówienia publiczne
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 541
Zapytanie ofertowe na dostawę Lampy Bioptron PRO ze statywem podłogowym. 88
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze, instalacyjno kanalizacyjne w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 455
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH NA ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I DO FIZYKOTERAPII 582
„Dostawa leków oraz materiałów medycznych jednorazowego użytku i innych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu prowadzonego w ramach zleconego zadania publicznego na okres 01-01-2022 do 30-09-2022 289
„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 576
„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 572
„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 511
„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 512
Dostawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarki) 97
Dostawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarki) 43
Dostawa mebli drewnianych (łóżka, szafki, szuflady na pościel) 54
dostawę aplikatora skanującego do laseroterapii na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 42
dostawę aplikatora skanującego do laseroterapii na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 261
F.O.S.A. informuje o ogłoszeniu naboru w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zatrudnienie opiekuna do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. 491
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie usługi 271
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 267
Informacja o udzieleniu zamówienia na „Usługa Pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.” 439
Informacja o udzieleniu zamówienia na ,,Usługę Pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.” 487
Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 405
Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu" 534
Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę leków oraz materiałów medycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 324
Informacja o udzieleniu zamówienia na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze 404
Informacja o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę samochodu osobowego 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych, zwanego mikrobusem przeznaczonego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 414
Informacja o udzieleniu zamówienia na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 536
Informacja o udzieleniu zamówienia na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 514
Informacja o udzieleniu zamówienia na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 371
Informacja o wyborze oferty 295
Informacja o wyborze oferty na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 394
Informacja o wyborze oferty na:„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych 284
Informacja o wyborze oferty na:„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych 82
Informacja o wyborze oferty Nr postępowania: 02/2022 175
Informacja o złożonych ofertach na ,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 520
Informacja o złożonych ofertach na: ,,USŁUGĘ PRALNICZĄ, NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RĄBIENIU" 522
Informacja o złożonych ofertach na: ,,USŁUGĘ PRALNICZĄ, NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RĄBIENIU" 742
Informacja o złożonych ofertach na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 500
Informacja o złożonych ofertach na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 425
Informacja z otwarcia ofert - Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców DPS w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych. 316
Informacja z otwarcia ofert - Usługa pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 22-11-2021 284
Ogłoszenie naboru - pracownik socjalny Centrum Usług Środowiskowych w powiecie zgierskim 348
Ogłoszenie o naborze - psycholog - Centrum Usług Środowiskowych w powiecie zgierskim 339
Ogłoszenie o wynikach postępowania Remont pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu uszkodzonych w trakcie pożaru 821
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi :„Usługa Pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.” 537
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi „Usługa Pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.” 465
Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 720
Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn." termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 744
Prace remontowo-konserwacyjne 2 balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 267
Prace remontowo-konserwacyjne dwóch balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 255
Prace remontowo-konserwacyjne dwóch balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 227
Remont pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu uszkodzonych w trakcie pożaru 957
Rozpozanie cenowe na usługę wywozu nieczystości stałych 675
Rozpoznane cenowe na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 690
Rozpoznanie cenowe na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 676
Rozpoznanie cenowe na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 706
Rozpoznanie cenowe na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 552
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 712
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 689
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 647
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 506
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 441
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 710
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 522
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę nowego samochodu 9 - cio osobowego dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A., przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej. 209
Rozpoznanie cenowe nawywóz nieczystości stałych 711
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 532
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 468
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 442
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 477
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 466
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 514
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 369
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 388
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 282
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 296
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - oferta pracy Pracownik socjalny 559
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - oferta pracy Psycholog 499
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - Pracownik socjalny 312
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - Psycholog 334
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS... 913
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS... 589
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 447
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 851
Świadczenie usług prania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A 862
Świadczenie usług prania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A 415
Świadczenie usług prania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A 268
Świadczenie usług prania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A 179
Świadczenie usług prania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A 133
Usługa pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 668
Wykonanie i montaż zestawu mebli kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 81
Wykonanie i montaż zestawu szaf odzieżowych, szafek przyłóżkowych, komód, szafek na obuwie w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 118
Wykonanie naprawy i konserwacji pokrycia dachowego na Sali gimnastycznej w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 345
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 327
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 314
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 345
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 325
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 235
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 115
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 128
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 81
Wykonanie prac konserwacyjnych w pomieszczeniach Warsztatu Terapii Zajęciowej 78
Wykonanie prac konserwacyjnych w pomieszczeniach Warsztatu Terapii Zajęciowej 47
Wykonanie prac konserwacyjnych w Sali gimnastycznej i magazynie sportowym w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 116
Wykonanie prac konserwacyjnych w Sali gimnastycznej i magazynie sportowym w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 262
Wykonanie robót budowlanych polegających na pracach remontowych i konserwacyjnych dwóch balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 207
Wyniki - Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 590
Wyniki - Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 478
Wyniki - zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego 472
Wyniki - zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego 479
Wyniki postępowania na dostawę chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej 628
Wyniki postępowania na świadczenie usług pralniczych 632
Wyniki postępowania na świadczenie usług pralniczych 635
Wyniki postępowania na świadczenie usług pralniczych 1006
Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 312
Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 295
Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 178
Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 224
Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 97
Zakup i dostawę nowego samochodu -9 cio osobowego dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A., przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej" 196
Zapytanie ofertowe na leasing/wynajem/wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 471
Zapytanie ofertowe na leasing/wynajem/wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 539
Zapytanie ofertowe na leasing/wynajem/wynajem długoterminowy samochodu osobowego 525
Zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego 550
Zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 540
Zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 536
Zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 495
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nowego Wózka transportowo-kąpielowego przeznaczonego do przewożenia chorych z łóżka do łazienki i do kąpieli w pozycji leżącej. 465
Zapytanie ofertowe na dostawę Lampy Bioptron PRO ze statywem podłogowym. 256
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 423
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 401
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 441
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 435
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze, instalacyjno kanalizacyjne w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 454
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania w celu wyboru i zakupu nowego sprzętu rehabilitacyjnego i do fizykoterapii. 514
Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę szaf odzieżowych, wykonanie szafek przyłóżkowych, słupka łazienkowego, komody, szafki na buty. 264
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu osobowego 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych, zwanego mikrobusem przeznaczonego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 403
Zapytanie ofertowe na: ,,Wykonanie naprawy i konserwacji pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu” . 297
Zarząd Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. informuje o udzieleniu zamówienia 647
ZAWIADOMIENIE - PRACOWNIK SOCJALNY 431
Zawiadomienie bip usługi opiekuńcze 410
zawiadomienie bip usługi opiekuńcze 495
Zawiadomienie bip usługi opiekuńcze 555
Zawiadomienie bip usługi opiekuńcze - Unieważnienie postępowania 514
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 265
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na ,,Usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB 59” 491
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na usługę pralniczą 296
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na wynajem długoterminowy samochodu 460
Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisaniu umowy 652
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ WÓZKA TRANSPORTOWO KĄPIELOWEGO 451
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I DO FIZYKOTERAPII 452
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - PRACOWNIK SOCJALNY 434
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - PRACOWNIK SOCJALNY 449
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - psycholog 440
Zawiadomienie o wynikach postępowania na: Prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze, instalacyjno kanalizacyjne w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 437
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH na wynajem długoterminowy samochodu 421
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH NA DOSTAWĘ WÓZKA TRANSPORTOWO KĄPIELOWEGO 451
podstrony
Depozyty 520
Informacje ogólne 2545
Oferty pracy 635
Ogłoszenia 1091
Regulamin 592
Statut 1723
Struktura organizacji 681
Wezwanie do odbioru depozytu 1161
Wezwanie do odbioru depozytu 1253
Wezwanie do podjęcia depozytu - maj 2023 391
Wezwanie do podjęcia depozytu - marzec 2021 833
Zarząd fundacji 2133
pliki
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 164
sprawozdanie finansowe za rok 2018 449
sprawozdanie finansowe za rok 2019 397
sprawozdanie finansowe za rok 2020 242
sprawozdanie finansowe za rok 2021 195
sprawozdanie finansowe za rok 2022 15
sprawozdanie finansowe za rok 2023 5
sprawozdanie za rok 2012 670
sprawozdanie za rok 2013 666
sprawozdanie za rok 2014 640
sprawozdanie za rok 2016 591
sprawozdanie za rok 2017 664
STATUT 704
Statut - Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A 260
Wezwanie do podjęcia depozytu - maj 2023 110
Wezwanie do podjęcia depozytu - marzec 2021 364
Wyniki - wykonanie naprawy i konserwacji pokrycia dachowego na Sali gimnastycznej w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 294
sprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe za rok 2023 5
sprawozdanie za rok 2012 785
sprawozdanie za rok 2013 711
sprawozdanie za rok 2014 709
sprawozdanie za rok 2015 798
sprawozdanie za rok 2016 692
sprawozdanie za rok 2017 753
sprawozdanie za rok 2018 458
sprawozdanie za rok 2019 471
sprawozdanie za rok 2020 263
sprawozdanie za rok 2021 203
sprawozdanie za rok 2022 15