Statystyki - Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Statystyki

Statystyki

Liczba wyświetleń aktualizowana jest w godzinnych interwałach czasowych.

Tytuł Wyświetleń
zamówienia publiczne
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 423
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze, instalacyjno kanalizacyjne w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 298
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH NA ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I DO FIZYKOTERAPII 426
„Dostawa leków oraz materiałów medycznych jednorazowego użytku i innych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu prowadzonego w ramach zleconego zadania publicznego na okres 01-01-2022 do 30-09-2022 155
„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 464
„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 439
„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 336
F.O.S.A. informuje o ogłoszeniu naboru w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zatrudnienie opiekuna do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. 384
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie usługi 147
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 145
Informacja o udzieleniu zamówienia na „Usługa Pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.” 298
Informacja o udzieleniu zamówienia na ,,Usługę Pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.” 365
Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 264
Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu" 391
Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę leków oraz materiałów medycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 172
Informacja o udzieleniu zamówienia na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze 281
Informacja o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę samochodu osobowego 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych, zwanego mikrobusem przeznaczonego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 262
Informacja o udzieleniu zamówienia na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 396
Informacja o udzieleniu zamówienia na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 389
Informacja o udzieleniu zamówienia na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 256
Informacja o wyborze oferty 157
Informacja o wyborze oferty na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 289
Informacja o wyborze oferty na:„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych 141
Informacja o wyborze oferty Nr postępowania: 02/2022 47
Informacja o złożonych ofertach na ,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 408
Informacja o złożonych ofertach na: ,,USŁUGĘ PRALNICZĄ, NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RĄBIENIU" 373
Informacja o złożonych ofertach na: ,,USŁUGĘ PRALNICZĄ, NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RĄBIENIU" 338
Informacja o złożonych ofertach na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 390
Informacja o złożonych ofertach na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 314
Informacja z otwarcia ofert - Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców DPS w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych. 192
Informacja z otwarcia ofert - Usługa pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 22-11-2021 153
Ogłoszenie naboru - pracownik socjalny Centrum Usług Środowiskowych w powiecie zgierskim 225
Ogłoszenie o naborze - psycholog - Centrum Usług Środowiskowych w powiecie zgierskim 222
Ogłoszenie o wynikach postępowania Remont pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu uszkodzonych w trakcie pożaru 661
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi :„Usługa Pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.” 415
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi „Usługa Pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.” 323
Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 580
Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn." termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 579
Prace remontowo-konserwacyjne 2 balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 115
Prace remontowo-konserwacyjne dwóch balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 104
Prace remontowo-konserwacyjne dwóch balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 61
Remont pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu uszkodzonych w trakcie pożaru 792
Rozpozanie cenowe na usługę wywozu nieczystości stałych 550
Rozpoznane cenowe na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 571
Rozpoznanie cenowe na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 533
Rozpoznanie cenowe na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 565
Rozpoznanie cenowe na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 406
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 580
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 548
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 523
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 364
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 291
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 592
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 372
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę nowego samochodu 9 - cio osobowego dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A., przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej. 33
Rozpoznanie cenowe nawywóz nieczystości stałych 582
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 403
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 349
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 326
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 344
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 346
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 402
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 251
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 276
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 169
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 172
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - oferta pracy Pracownik socjalny 457
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - oferta pracy Psycholog 369
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - Pracownik socjalny 197
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - Psycholog 197
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS... 609
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS... 466
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 341
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 419
Świadczenie usług prania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A 213
Świadczenie usług prania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A 274
Świadczenie usług prania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A 114
Świadczenie usług prania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A 42
Usługa pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 540
Wykonanie naprawy i konserwacji pokrycia dachowego na Sali gimnastycznej w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 193
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 190
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 170
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 201
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 178
Wykonanie robót budowlanych polegających na pracach remontowych i konserwacyjnych dwóch balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 59
Wyniki - Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 476
Wyniki - Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 360
Wyniki - zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego 340
Wyniki - zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego 354
Wyniki postępowania na dostawę chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej 521
Wyniki postępowania na świadczenie usług pralniczych 521
Wyniki postępowania na świadczenie usług pralniczych 525
Wyniki postępowania na świadczenie usług pralniczych 873
Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 187
Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 154
Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 47
Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 39
Zakup i dostawę nowego samochodu -9 cio osobowego dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A., przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej" 8
Zapytanie ofertowe na leasing/wynajem/wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 354
Zapytanie ofertowe na leasing/wynajem/wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 437
Zapytanie ofertowe na leasing/wynajem/wynajem długoterminowy samochodu osobowego 390
Zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego 422
Zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 410
Zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 392
Zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 376
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nowego Wózka transportowo-kąpielowego przeznaczonego do przewożenia chorych z łóżka do łazienki i do kąpieli w pozycji leżącej. 369
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 312
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 280
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 315
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 308
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze, instalacyjno kanalizacyjne w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 315
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania w celu wyboru i zakupu nowego sprzętu rehabilitacyjnego i do fizykoterapii. 415
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu osobowego 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych, zwanego mikrobusem przeznaczonego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 282
Zapytanie ofertowe na: ,,Wykonanie naprawy i konserwacji pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu” . 165
Zarząd Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. informuje o udzieleniu zamówienia 517
ZAWIADOMIENIE - PRACOWNIK SOCJALNY 324
Zawiadomienie bip usługi opiekuńcze 312
zawiadomienie bip usługi opiekuńcze 370
Zawiadomienie bip usługi opiekuńcze 429
Zawiadomienie bip usługi opiekuńcze - Unieważnienie postępowania 378
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na ,,Usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB 59” 368
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na usługę pralniczą 188
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na wynajem długoterminowy samochodu 328
Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisaniu umowy 532
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ WÓZKA TRANSPORTOWO KĄPIELOWEGO 332
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I DO FIZYKOTERAPII 334
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - PRACOWNIK SOCJALNY 307
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - PRACOWNIK SOCJALNY 334
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - psycholog 316
Zawiadomienie o wynikach postępowania na: Prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze, instalacyjno kanalizacyjne w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 294
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH na wynajem długoterminowy samochodu 317
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH NA DOSTAWĘ WÓZKA TRANSPORTOWO KĄPIELOWEGO 341
podstrony
Depozyty 389
Informacje ogólne 1947
Oferty pracy 541
Ogłoszenia 644
Regulamin 489
Statut 1239
Struktura organizacji 578
Wezwanie do odbioru depozytu 682
Wezwanie do odbioru depozytu 617
Wezwanie do podjęcia depozytu - marzec 2021 369
Zarząd fundacji 1594
pliki
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 8
sprawozdanie finansowe za rok 2018 328
sprawozdanie finansowe za rok 2019 305
sprawozdanie finansowe za rok 2020 123
sprawozdanie finansowe za rok 2021 51
sprawozdanie za rok 2012 553
sprawozdanie za rok 2013 550
sprawozdanie za rok 2014 547
sprawozdanie za rok 2016 492
sprawozdanie za rok 2017 549
STATUT 612
Statut - Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A 49
Wezwanie do podjęcia depozytu - marzec 2021 229
Wyniki - wykonanie naprawy i konserwacji pokrycia dachowego na Sali gimnastycznej w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 164
sprawozdania finansowe
sprawozdanie za rok 2012 642
sprawozdanie za rok 2013 565
sprawozdanie za rok 2014 603
sprawozdanie za rok 2015 664
sprawozdanie za rok 2016 549
sprawozdanie za rok 2017 642
sprawozdanie za rok 2018 337
sprawozdanie za rok 2019 345
sprawozdanie za rok 2020 140
sprawozdanie za rok 2021 54