Statystyki - Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Statystyki

Statystyki

Liczba wyświetleń aktualizowana jest w godzinnych interwałach czasowych.

Tytuł Wyświetleń
zamówienia publiczne
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 314
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze, instalacyjno kanalizacyjne w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 208
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH NA ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I DO FIZYKOTERAPII 308
„Dostawa leków oraz materiałów medycznych jednorazowego użytku i innych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu prowadzonego w ramach zleconego zadania publicznego na okres 01-01-2022 do 30-09-2022 34
„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 395
„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 279
F.O.S.A. informuje o ogłoszeniu naboru w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zatrudnienie opiekuna do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. 302
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie usługi 39
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 44
Informacja o udzieleniu zamówienia na „Usługa Pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.” 206
Informacja o udzieleniu zamówienia na ,,Usługę Pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.” 295
Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 179
Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu" 316
Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę leków oraz materiałów medycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 21
Informacja o udzieleniu zamówienia na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze 177
Informacja o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę samochodu osobowego 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych, zwanego mikrobusem przeznaczonego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 171
Informacja o udzieleniu zamówienia na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 324
Informacja o udzieleniu zamówienia na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 311
Informacja o udzieleniu zamówienia na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 173
Informacja o wyborze oferty 52
Informacja o wyborze oferty na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 185
Informacja o wyborze oferty na:„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych 36
Informacja o złożonych ofertach na ,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 334
Informacja o złożonych ofertach na: ,,USŁUGĘ PRALNICZĄ, NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RĄBIENIU" 270
Informacja o złożonych ofertach na: ,,USŁUGĘ PRALNICZĄ, NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RĄBIENIU" 223
Informacja o złożonych ofertach na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 315
Informacja o złożonych ofertach na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków " 231
Informacja z otwarcia ofert - Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców DPS w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych. 88
Informacja z otwarcia ofert - Usługa pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 22-11-2021 47
Ogłoszenie naboru - pracownik socjalny Centrum Usług Środowiskowych w powiecie zgierskim 121
Ogłoszenie o naborze - psycholog - Centrum Usług Środowiskowych w powiecie zgierskim 118
Ogłoszenie o wynikach postępowania Remont pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu uszkodzonych w trakcie pożaru 560
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi :„Usługa Pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.” 338
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi „Usługa Pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.” 245
Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 481
Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn." termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 486
Remont pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu uszkodzonych w trakcie pożaru 681
Rozpozanie cenowe na usługę wywozu nieczystości stałych 464
Rozpoznane cenowe na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 481
Rozpoznanie cenowe na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 446
Rozpoznanie cenowe na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 471
Rozpoznanie cenowe na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 314
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 495
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 448
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 440
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 262
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 191
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 498
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 288
Rozpoznanie cenowe nawywóz nieczystości stałych 472
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 309
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 263
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 243
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 241
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 256
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 298
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 145
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 180
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 64
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 39
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - oferta pracy Pracownik socjalny 349
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - oferta pracy Psycholog 272
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - Pracownik socjalny 87
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - Psycholog 91
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS... 526
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS... 407
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 273
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 347
Świadczenie usług prania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A 106
Świadczenie usług prania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A 180
Usługa pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 457
Wykonanie naprawy i konserwacji pokrycia dachowego na Sali gimnastycznej w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 86
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 91
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 65
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 93
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 66
Wyniki - Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 415
Wyniki - Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 293
Wyniki - zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego 258
Wyniki - zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego 263
Wyniki postępowania na dostawę chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej 455
Wyniki postępowania na świadczenie usług pralniczych 435
Wyniki postępowania na świadczenie usług pralniczych 436
Wyniki postępowania na świadczenie usług pralniczych 770
Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 91
Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 56
Zapytanie ofertowe na leasing/wynajem/wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 255
Zapytanie ofertowe na leasing/wynajem/wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 331
Zapytanie ofertowe na leasing/wynajem/wynajem długoterminowy samochodu osobowego 291
Zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego 324
Zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 299
Zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 302
Zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 281
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nowego Wózka transportowo-kąpielowego przeznaczonego do przewożenia chorych z łóżka do łazienki i do kąpieli w pozycji leżącej. 293
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 239
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 236
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 254
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 247
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze, instalacyjno kanalizacyjne w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 242
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania w celu wyboru i zakupu nowego sprzętu rehabilitacyjnego i do fizykoterapii. 323
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu osobowego 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych, zwanego mikrobusem przeznaczonego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 185
Zapytanie ofertowe na: ,,Wykonanie naprawy i konserwacji pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu” . 88
Zarząd Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. informuje o udzieleniu zamówienia 400
ZAWIADOMIENIE - PRACOWNIK SOCJALNY 243
Zawiadomienie bip usługi opiekuńcze 228
zawiadomienie bip usługi opiekuńcze 263
Zawiadomienie bip usługi opiekuńcze 330
Zawiadomienie bip usługi opiekuńcze - Unieważnienie postępowania 286
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na ,,Usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB 59” 303
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na usługę pralniczą 79
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na wynajem długoterminowy samochodu 242
Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisaniu umowy 448
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ WÓZKA TRANSPORTOWO KĄPIELOWEGO 237
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I DO FIZYKOTERAPII 245
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - PRACOWNIK SOCJALNY 211
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - PRACOWNIK SOCJALNY 234
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - psycholog 223
Zawiadomienie o wynikach postępowania na: Prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze, instalacyjno kanalizacyjne w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 214
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH na wynajem długoterminowy samochodu 229
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH NA DOSTAWĘ WÓZKA TRANSPORTOWO KĄPIELOWEGO 265
podstrony
Depozyty 291
Informacje ogólne 1742
Oferty pracy 471
Ogłoszenia 447
Regulamin 414
Statut 1034
Struktura organizacji 495
Wezwanie do odbioru depozytu 506
Wezwanie do odbioru depozytu 426
Wezwanie do podjęcia depozytu - marzec 2021 169
Zarząd fundacji 1366
pliki
sprawozdanie finansowe za rok 2018 227
sprawozdanie finansowe za rok 2019 213
sprawozdanie finansowe za rok 2020 29
sprawozdanie za rok 2012 452
sprawozdanie za rok 2013 459
sprawozdanie za rok 2014 461
sprawozdanie za rok 2016 401
sprawozdanie za rok 2017 450
STATUT 521
Wezwanie do podjęcia depozytu - marzec 2021 108
Wyniki - wykonanie naprawy i konserwacji pokrycia dachowego na Sali gimnastycznej w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 61
sprawozdania finansowe
sprawozdanie za rok 2012 518
sprawozdanie za rok 2013 459
sprawozdanie za rok 2014 496
sprawozdanie za rok 2015 567
sprawozdanie za rok 2016 448
sprawozdanie za rok 2017 558
sprawozdanie za rok 2018 255
sprawozdanie za rok 2019 244
sprawozdanie za rok 2020 28