Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Wykonanie prac konserwacyjnych w pomieszczeniach Warsztatu Terapii Zajęciowej

Rąbień, 20.09.2023.

Zawiadomienie

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z  art.2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 r. ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710,1812,1933, 2185, z 2023 r. poz. 412) przeprowadza postępowanie ofertowe na: wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczenia Warsztatów  Terapii Zajęciowej w Rąbieniu - pracowni haftu i tkania.

Termin składania ofert upływa 27.09.2023. godz. 15.00

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej

Iwona Borczyk

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik do formularza oferty

wzór umowy

Zawiadomienia


UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2023-09-20 20:50:53 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2023-09-20 20:50:50 Dobrosława Cybulska Utworzenie