Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na usługę pralniczą

Rąbień AB, 01.09.2021 r.

Nr postępowania:01/2021

Nr BZP: 2021/BZP 00162090/01

 

INOFRMACJA O UNIEWAŻNIENIU

„Świadczenie usług prania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.”

Działając na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na brak możliwości przesyłania dokumentów lub złożenia oferty przez potencjalnych wykonawców na skrzynkę Zamawiającego. Wobec powyższego dalsze prowadzenie postępowania z przyczyn technicznych niezależnych od Zamawiającego jest nie zasadne.

Dyrektor

Dobrosława Cybulska

Zawiadomienie o unieważnieniu

UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-09-01 13:06:11 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2021-09-01 13:06:08 Dobrosława Cybulska Utworzenie