Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę leków oraz materiałów medycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w RąbieniuRąbień, 30-12-2021

ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 2 ust. 2. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 r (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) przeprowadziła zapytanie ofertowe na: Dostawę leków oraz materiałów medycznych jednorazowego użytku i innych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu prowadzonego w ramach zleconego zadania publicznego na okres 01-01-2022 do 30-09-2022. Zamówienie zostało udzielone:

Apteka Calendula, ul. Wólczańska 37,90-607 Łódź

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Dobrosława Cybulska

Zawiadomienie


UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-12-30 10:29:34 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2021-12-30 10:29:31 Dobrosława Cybulska Utworzenie