Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Prace remontowo-konserwacyjne 2 balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu

ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż  przeprowadza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac remontowo – konserwacyjne 2 balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej - Dobrosława Cybulska

Rąbień 09-05-2022

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - opinia nt. stanu technicznego balkonów

dokumentacja fotograficzna

Załacznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 3 - formularz oferty

Załącznik nr 4 - umowa

Załacznik nr 5 - klauzula informacyjna do umowy

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania
UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2022-05-09 12:51:36 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2022-05-09 12:51:23 Dobrosława Cybulska Utworzenie