Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Wyniki - Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.

Rąbień, 23.01.2019

ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1986) przeprowadziła rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.

Przedmiot zamówienia obejmował dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.

W wyniku oceny ofert podpisano umowę na dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z firmą Hazbi Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 98 A/100, 99-400 Łowicz.

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu

  Dobrosława Cybulska


UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2019-01-23 08:29:13 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2019-01-23 08:29:08 Dobrosława Cybulska Utworzenie