Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Informacja o złożonych ofertach na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków "

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ART.86 Ust. 5

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy:

Informacja o wyniku postępowania na zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi   o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro do kwoty  mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro

INFORMACJA


UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ