Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę nowego samochodu 9 - cio osobowego dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A., przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rąbień, 26-10-2022

ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 2 ust. 2. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 r (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), przeprowadza rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę nowego samochodu 9 - cio osobowego dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A., przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej. Zamówienie będzie współfinansowane  ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

   Prezes  Zarządu

  Wojciech Łukaszewicz

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik 2

Załącznik nr 3

Umowa - wzór

UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2022-10-26 12:39:16 Dobrosława Cybulska Usunięto
2022-10-26 12:38:55 Dobrosława Cybulska Utworzenie