Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi „Usługa Pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.”

Rąbień 18-08-2020 r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej informuje o ogłoszeniu  zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp

dalej zwane „Ogłoszeniem o zamówieniu”

Nazwa nadana zamówieniu:

„Usługa Pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.”

Oznaczenie numeru postępowania: nr ZS/1/2020

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Dobrosława Cybulska


Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 5


UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2020-08-18 13:10:39 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2020-08-18 13:10:33 Dobrosława Cybulska Utworzenie