Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m².

Załączniki:

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Oferta

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu

Załącznik nr 6 do SWZ - wykaz wykonywanych usług

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Załącznik 8 - tabela minimalnych norm gramowych

Załącznik nr 9 - identyfikator postępowania

Protokół odbioru końcowego - wzór

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

W ZWIĄZKU Z OMYŁKOWYM PODPIĘCIEM ZAŁ. NR 3 W MIEJSCU OFERTY PONIŻEJ POPRAWNY ZAŁĄCZNIK

OFERTA


KOMUNIKACJA Z WYKONAWCAMI :

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Z 29-07-2022

W ZWIĄZKU Z OMYŁKOWYM PODPIĘCIEM ZAŁ. NR 3 W MIEJSCU OFERTY ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Z DNIA 02-08-2022

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Z DNIA 04-08-2022


Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert 11-08-2022

Informacja o wyborze oferty

UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2022-08-23 13:09:01 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2022-08-11 13:54:35 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2022-08-11 08:10:53 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2022-08-05 18:29:34 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2022-08-03 08:51:06 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2022-08-01 14:19:43 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2022-08-01 14:00:41 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2022-07-28 13:46:44 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2022-07-25 19:32:23 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2022-07-25 19:32:17 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2022-07-25 17:24:30 Dobrosława Cybulska Utworzenie