zamowienia-publiczne z wyłączeniem stosowania przepisów Ustawy PZP

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Treść

Zamówienia publiczne z wyłączeniem stosowania przepisów Ustawy PZP

TYTUŁ DATA
brak artykułów
TYTUŁ DATA
F.O.S.A. informuje o ogłoszeniu naboru w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zatrudnienie opiekuna do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. 2019-12-10 16:04:05
zawiadomienie bip usługi opiekuńcze 2019-11-07 12:02:16
ZAWIADOMIENIE - PRACOWNIK SOCJALNY 2019-11-04 10:34:43
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 2019-10-28 15:06:52
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi :„Usługa Pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.” 2019-09-10 08:33:05
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 2019-09-09 11:45:27
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 2019-09-09 09:40:44
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 2019-09-05 13:14:34
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 2019-08-22 10:52:09
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na prace malarskie, tynkarskie, glazurnicze w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu 2019-08-06 16:10:11
Zapytanie ofertowe na leasing/wynajem/wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 2019-08-02 22:30:07
Zapytanie ofertowe na leasing/wynajem/wynajem długoterminowy samochodu osobowego 2019-05-30 19:21:50
Zapytanie ofertowe na leasing/wynajem/wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 2019-05-17 08:39:44
Zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 2019-05-08 14:01:18
Zapytanie ofertowe na wynajem długoterminowy samochodu osobowego. 2019-04-30 11:45:08
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 2019-04-23 13:56:25
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - oferta pracy Pracownik socjalny 2019-04-10 12:57:31
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - oferta pracy Psycholog 2019-04-10 12:55:11
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego 2019-04-10 12:49:37
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania w celu wyboru i zakupu nowego sprzętu rehabilitacyjnego i do fizykoterapii. 2019-04-03 14:15:41
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nowego Wózka transportowo-kąpielowego przeznaczonego do przewożenia chorych z łóżka do łazienki i do kąpieli w pozycji leżącej. 2019-04-03 14:03:02
Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. 2019-01-03 15:05:39