Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu

Rąbień, 30-09-2020

ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku przeprowadziła rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej
w Rąbieniu.

Przedmiot zamówienia obejmował dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.

W wyniku oceny ofert podpisano umowę na dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z firmą Hazbi Sp. z o.o.,
ul. Armii Krajowej 98 A/100, 99-400 Łowicz.

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu

  Dobrosława Cybulska


UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2020-09-30 10:07:49 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2020-09-30 10:07:46 Dobrosława Cybulska Utworzenie