Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m².

Rąbień 09-10-2020 r

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu informuje o  ogłoszeniu  zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp

dalej zwane „Ogłoszeniem o zamówieniu”

Nazwa nadana zamówieniu:

„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m².”

Oznaczenie numeru postępowania: nr ZS/2/2020

Nr postępowania ZS/2/2020 prowadzonym zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu, zwanym dalej „Ogłoszeniem” oraz Regulaminem udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro do kwoty mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12 Zarządu Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. z dnia 28-11-2017

Dyrektor

Dobrosława Cybulska

Ogłoszenie

Formularz oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7


UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2020-10-09 11:35:39 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2020-10-09 11:35:33 Dobrosława Cybulska Utworzenie