Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisaniu umowy

ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ((Dz. U. z  2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z  2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z  2015 r. poz. 349, 478 i 605). przeprowadziła rozpoznanie cenowe na świadczenie usług pralniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.

Umowa została podpisana z firmą która złożyła najkorzystniejszą ofertę tj.:

Konsorcjum Firm: DGP Laundry Partner Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o..

                                                                                                                                                    Prezes Zarządu Fundacji F.O.S.A.

                                                                                                                                                     Wojciech Łukaszewicz


UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Wojciech Łukaszewicz
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2017-04-02 15:37:36 Administrator Zmieniono status na opublikowany
2017-04-02 15:37:33 Administrator Utworzenie