Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Wykonanie prac konserwacyjnych w pomieszczeniach Warsztatu Terapii Zajęciowej

  Rąbień, 02.10.2023.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Zamawiający - Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 2 ust. 2. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 r tj. z 18 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021, poz. 1129) przeprowadziła zapytanie ofertowe na: „ Wykonanie prac konserwacyjnych w pomieszczeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rąbieniu- w pracowni haftu i tkania”

W wyniku oceny ofert zamówienie zostało udzielone Firmie budowlano - konserwatorskiej Dariusz Koziróg, 98-160 Sędziejowice, ul Dolna 5A

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej

Iwona Borczyk


UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2023-10-02 14:53:36 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2023-10-02 14:53:33 Dobrosława Cybulska Utworzenie