Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m².

Ogłoszenie

SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

JEDZ

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9


KOMUNIKACJA Z WYKONAWCAMI

Odpowiedź na zapytanie z dnia 09-08-2023

Odpowiedź na zapytania z dnia 24-08-2023

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


Informacja o wyborze oferty


Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownym przeprowadzeniu czynności oceny ofert

Informacja o ponownym wyborze oferty

OdwołanieUTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2023-10-12 17:42:06 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2023-10-06 15:17:02 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2023-10-05 13:05:42 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2023-10-02 15:01:57 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2023-09-07 14:31:21 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2023-09-07 10:10:52 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2023-09-07 10:10:20 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2023-09-06 15:25:01 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2023-09-06 14:43:09 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2023-08-28 15:00:12 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2023-08-10 12:57:55 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2023-08-07 10:15:50 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2023-08-07 10:15:19 Dobrosława Cybulska Utworzenie