Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu

Rąbień, 12-07-2021

ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 2 ust. 2. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 r (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) przeprowadza zapytanie ofertowe na: ,, Wykonanie prac konserwacyjnych  pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu tj. przygotowanie (skucie odspojonych tynków, wzmocnienie przyczepności powierzchni ścian gruntem, wstawienie nadproży przy wymianie drzwi, wyrównanie powierzchni), malowanie oraz wykonanie prac instalacyjnych, kanalizacyjnych glazurniczych w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.” (m.in. dyżurka pielęgniarek, korytarz, dostosowanie pokoju lekarskiego z adaptacją pomieszczeń do przechowywania wyrobów medycznych. Odmalowanie pokoju gościnnego. Prace obejmują także demontaż stolarki drzwiowej z przygotowaniem otworów, obróbki tynkarskie zamontowanej stolarki, demontaż starych instalacji (w tym nieczynnego układu wentylacji)

Termin składania ofert : 23-07-2021 godz. 15.00 na adres: Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. Rąbień AB 59, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Dobrosława Cybulska


Załączniki:

Zapytanie ofertowe


UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-07-12 15:07:49 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2021-07-12 15:05:33 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2021-07-12 15:05:26 Dobrosława Cybulska Utworzenie