Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn." termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu

ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ((Dz. U. z  2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z  2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z  2015 r. poz. 349, 478 i 605) przeprowadza rozpoznanie cenowe na  opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.:  Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. Termin składania ofert przez podmioty do których złożono zapytanie ofertowe upływa 
03-02-2016, godz. 15.00.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy.  Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku.

UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Wojciech Łukaszewicz
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2017-03-16 19:37:02 Wojciech Łukaszewicz Zmieniono status na opublikowany
2017-03-16 19:37:01 Wojciech Łukaszewicz Utworzenie