Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - Psycholog

Rąbień07-06-2021

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. informuje o udzieleniu zamówienia w ogłoszonym naborze w  ramach postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem było zatrudnienie Psychologa, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działania dla osi X.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zamówienie zostało udzielone:Pani Małgorzata Mazanowska

zamieszkała : Łódź

  Prezes Zarządu

  Wojciech Łukaszewicz


UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-06-09 12:52:57 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2021-06-09 12:52:54 Dobrosława Cybulska Utworzenie