Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Wykonanie robót budowlanych polegających na pracach remontowych i konserwacyjnych dwóch balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający – Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. z siedzibą w Rąbieniu AB 59 informuje, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na pracach remontowych i konserwacyjnych dwóch balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu, nr Z.O. /01/DPS/2022 , ponieważ w wyznaczonym terminie tj. do dnia 17-05-2022 r. do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

  Dobrosława Cybulska

Rąbień, dnia 19-05-2022

Informacja o unieważnieniu postępowania


UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2022-05-19 12:30:02 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2022-05-19 12:30:00 Dobrosława Cybulska Utworzenie