Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Informacja o udzieleniu zamówienia na ,,Usługę Pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.”

Rąbień AB 59, 30-09-2019

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi  o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro do kwoty  mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro

„Usługa Pralnicza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A.”

Zamówienie zostało udzielone: PRALNIA FALA S.K. Wiśniewscy Spółka Jawna

ul. Wileńska 38, 94-011 Łódź

Cena jednostkowa za 1 kg brutto 5,54 zł

  Dyrektor

  Dobrosława Cybulska

Informacja

UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ