Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu

Rąbień, 28-09-2022

ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 2 ust. 2. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 r (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) przeprowadziła zapytanie ofertowe na: dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. W wyniku oceny ofert podpisano umowę na dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z firmą Delkor, ul. Szczecińska 61/67, 91-222  Łódź.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Dobrosława Cybulska

UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2022-09-28 17:04:13 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2022-09-28 17:04:10 Dobrosława Cybulska Utworzenie