Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.

ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232.) przeprowadziła rozpoznanie cenowe na:Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu

W wyniku oceny przedstawionych  ofert podpisano umowę z BAJOR CONSULTING, ul. Urzędnicza 39/63, 91-312 Łódź, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. 

Prezes Zarządu Fundacji F.O.S.A.

Wojciech Łukaszewicz


UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Wojciech Łukaszewicz
JEDNOSTKA
brakFundacja Osób Społecznie Aktywnych

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2017-04-02 15:44:39 Administrator Zmieniono status na opublikowany
2017-04-02 15:44:37 Administrator Utworzenie