Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

dostawę aplikatora skanującego do laseroterapii na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.

Rąbień 20-12-2023

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Zamawiający - Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 2 ust. 2. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 r tj. z 18 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021, poz. 1129) przeprowadziła zapytanie ofertowe na:  dostawę: dostawę aplikatora skanującego do laseroterapii kompatybilnego z ETIUS ULM SN EULMW-08/T2/AS ver.3.0
(2018 r)  wyposażonego w dwa źródła światła: IR podczerwone i R (czerwone) 

Zamówienie zostało udzielone: Ronomed Sp z.o.o. Sp.k., ul. Przyjaźni 52/10, 53-030 Wrocław,
NIP 754-30-11-655, REGON 1603339042, KRS 0000526950

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Dobrosława Cybulska


UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2023-12-27 09:40:58 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2023-12-27 09:40:56 Dobrosława Cybulska Utworzenie