Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Informacja o udzieleniu zamówienia na:,,Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków "

Rąbień AB 59, 15-12-2020 r

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi  o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro do kwoty  mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro

Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m²”.

Udzielono zamówienia Wykonawcy:

Gastro Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267,
NIP: 947 18 42 631, REGON: 472272359,

Cena jednostkowa brutto: 19,33 zł

  Dyrektor

  Dobrosława Cybulska


UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2020-12-15 09:27:18 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2020-12-15 09:27:16 Dobrosława Cybulska Utworzenie