Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Prace remontowo-konserwacyjne dwóch balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu

Rąbień 17-06-2022.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Zamawiający - Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 2 ust. 2. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 r tj. z 18 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021, poz. 1129) przeprowadziła zapytanie ofertowe na: „Wykonanie robót budowlanych polegających na pracach remontowych i konserwacyjnych dwóch balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu”.

W wyniku oceny ofert zamówienie zostało udzielone: Sandra Morawiec, ul. Drewnowska 47 lok.20, 95-200 Pabianice

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Dobrosława Cybulska


UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2022-07-05 07:31:44 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2022-07-05 07:31:33 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2022-07-05 07:30:25 Dobrosława Cybulska Utworzenie