Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu

Rąbień, 28-04-2023

ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 r (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, 1812,1933, 2185, z 2023 r. poz. 412) przeprowadza zapytanie ofertowe na: Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń w grupie mieszkalnej H Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.

Termin składania ofert upływa 12-05-2023 r., godz. 15.00.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Dobrosława Cybulska

Zawiadomienie

Zapytanie Ofertowe

Oświadczenie wykonawcy

Formularz Oferty

UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2023-04-28 10:56:57 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2023-04-28 10:56:52 Dobrosława Cybulska Utworzenie