Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m².

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Oferta

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu

Załącznik nr 6 do SWZ - wykaz wykonywanych usług

Załącznik - tabela diet

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Załącznik 8 - tabela minimalnych norm gramowych

Załącznik nr 9 - identyfikator postępowania


Komunikacja z Wykonawcami - odpowiedź na pytania SWZ 23-11-2021

Komunikacja z Wykonawcami nr 2- odpowiedź na pytania SWZ 23-11-2021

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-12-07 09:06:20 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2021-11-26 18:30:11 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2021-11-26 18:22:10 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2021-11-26 10:55:37 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2021-11-23 16:33:39 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2021-11-23 15:19:32 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2021-11-16 11:16:34 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2021-11-16 09:35:47 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2021-11-16 09:35:45 Dobrosława Cybulska Utworzenie