Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Świadczenie usług prania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, prowadzonego przez Fundację F.O.S.A

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ OPZ

Załącznik nr 2 do SWZ Oferta

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ Umowa

Załącznik nr 8 do SWZ

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


Informacja z otwarcia ofert 22-11-2021 r

Informacja o wyborze oferty


UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-12-01 08:29:43 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2021-11-22 14:12:28 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2021-11-22 14:11:14 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2021-11-03 12:24:24 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2021-11-03 12:24:20 Dobrosława Cybulska Utworzenie