Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m².

Załączniki:


Specyfikacja warunków zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Oferta

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu

Załącznik nr 6 do SWZ - wykaz wykonywanych usług

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Załącznik 8 - tabela minimalnych norm gramowych

Załącznik nr 9 - identyfikator postępowania
UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2022-07-25 17:11:10 Dobrosława Cybulska Usunięto
2022-07-25 16:51:49 Dobrosława Cybulska Utworzenie